Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 108,629 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 217,585 MWt
Celkový počet zdrojů 209
Celkový počet KGJ 129
Celkový počet provozovaných CZT 8