Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 103,671 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 207,834 MWt
Celkový počet zdrojů 202
Celkový počet KGJ 123
Celkový počet provozovaných CZT 8