Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 111,826 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 221,677 MWt
Celkový počet zdrojů 213
Celkový počet KGJ 133
Celkový počet provozovaných CZT 8