Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 106,031 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 211,048 MWt
Celkový počet zdrojů 205
Celkový počet KGJ 126
Celkový počet provozovaných CZT 8