Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 95,472 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 196,035 MWt
Celkový počet zdrojů 192
Celkový počet KGJ 115
Celkový počet provozovaných CZT 8