Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 97,672 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 198,501 MWt
Celkový počet zdrojů 194
Celkový počet KGJ 117
Celkový počet provozovaných CZT 8