Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 95,158 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 195,633 MWt
Celkový počet zdrojů 195
Celkový počet KGJ 118
Celkový počet provozovaných CZT 8