Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 92,619 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 194,180 MWt
Celkový počet zdrojů 194
Celkový počet KGJ 117
Celkový počet provozovaných CZT 8