Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 106,631 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 211,849 MWt
Celkový počet zdrojů 206
Celkový počet KGJ 127
Celkový počet provozovaných CZT 8