Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 92,669 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 193,487 MWt
Celkový počet zdrojů 194
Celkový počet KGJ 117
Celkový počet provozovaných CZT 8