Provozovny

Celkový instalovaný elektrický výkon 92,819 MWe
Celkový instalovaný tepelný výkon 194,466 MWt
Celkový počet zdrojů 195
Celkový počet KGJ 118
Celkový počet provozovaných CZT 8