Poradíme vám

  • jak snížit spotřebu energie na vytápění budov
  • jak snížit rezervovaný příkon vašeho energetického hospodářství
  • jak snížit personální náklady spojené s vaší energetikou
  • jak získat záložní zdroj v případě výpadku elektrické sítě
  • jak získat příznivou a dlouhodobě stabilní cenu tepla, případně dalších komodit jako jsou plyn a elektrická energie
  • jak modernizovat váš systém vytápění bez jednorázových investic

V každém objektu nebo každé soustavě bývá z pohledu potřeb tepla jiná situace. Bez odborného posouzení nelze tvrdit, že modernizace či instalace kogenerační technologie je pro daný subjekt výhodná. Proto všem zájemcům nabízíme, že jim posoudíme technicko-ekonomickou vhodnost instalace kogeneračního zdroje.

Společnost ČEZ Energo má zájem instalované kogenerační jednotky vlastnit a provozovat. Tímto způsobem potvrzujeme vlastní odpovědnost za navržené řešení a zároveň chceme být i do budoucna dlouhodobě pevným a spolehlivým partnerem.

Naši projektoví manažeři zajistí individuální přístup ke konkrétnímu obchodnímu případu, a to od nabídky až po provozování a servis kogeneračních jednotek.

Účastnili jsme se veletrhu FOR ENERGO 2014 PVA EXPO PRAHA