Výhody spolupráce

Vaše úspora

 • Úspora stabilizací ceny tepelné energie díky kogeneračnímu procesu výroby
 • Finanční příjem z nájmu nemovitosti (např. místo v kotelně)
 • Teoretická úspora pro stávající kotelnu vlivem nákupu zemního plynu přes ČEZ Energo
 • Úspora na ekologické dani ze zemního plynu
 • Snížení investičních nákladů na rekonstrukci kotelny o poměrnou část, kterou investuje ČEZ Energo
 • Snížení nákladů na běžnou údržbu a provoz ostatních energetických zařízení
 • Prodloužení životnosti ostatních energetických zdrojů tím, že nejsou provozovány v letních měsících, kdy je v provozu pouze kogenerační jednotka
 • Snížení roční rezervované kapacity 
 • Snížení platby distribučních poplatků (poplatek za použití sítí)
 • ČEZ Energo převezme odpovědnost za provoz části kotelny
 • ČEZ Energo uhradí náklady spojené s obsluhou nové kogenerační jednotky, a to i formou částečného pracovního úvazku pro stávající obsluhu
 • ČEZ Energo může nabídnout cenu zemního plynu pro všechna ostatní odběrná místa provozovaná zákazníkem
 • Dlouhodobé smluvní záruky ČEZ Energo za měrné náklady na energii (ceny energie) – zákazník má dlouhodobou smlouvou zajištěnu stabilizaci plateb za odběr energie

Naše řešení - Vaše přínosy

 • Úspora investice ⇒ zařízení renovujeme či postavíme na své náklady, aniž by zákazník musel vložit do projektu vlastní investiční prostředky
 • Dodávka na klíč ⇒ od návrhu přes stavbu až po provoz – o vše se postaráme my
 • Úspora nákladů ⇒ zákazník ušetří za nákup paliva a tím sníží či dlouhodobě stabilizuje své náklady na teplo
 • Provoz a servis ⇒ přebíráme plnou zodpovědnost za všechna námi provozovaná zařízení
 • Stabilní partner ⇒ Skupina ČEZ znamená jistotu dlouhodobého partnerství, spolehlivosti a výhody synergického efektu
 • Nová kogenerační jednotka ⇒ může sloužit jako záložní zdroj (dieselagregát)