Příklady typického využití kogenerace

Kogenerace je vhodná všude tam, kde jsou vysoké nároky na odběr tepla

Rozložení výroby tepla (GJ)

Kogenerační jednotku je možno využít všude tam, kde je potřeba

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • zefektivnit provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • uspořit finanční prostředky

Největší předpoklady pro maximální využití výhod KGJ mají velcí odběratelé tepla

 • lokální komunální výtopny
 • systémy centrálního zásobování teplem
 • nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných
 • domovy důchodců
 • hotely, penziony, školy
 • obchodní domy, obchodní centra
 • bazény, lázně, sportovní centra
 • průmyslové podniky

Teplo vznikající při klasické kondenzační výrobě elektrické energie přichází obvykle nazmar. Při kogenerační výrobě je toto teplo možno účelně využít například k vytápění budov nebo ohřevu vody. 

Na základě identifikace vašich potřeb zajistíme investici rekonstrukce, provoz, či případně odkup

Možnosti instalace vnořených kogeneračních jednotek

Kompaktní blokové provedení s protihlukovou kapotou

 • určeno je především k instalaci do budov, jeho výhodou je jednoduchost a rychlost instalace a nízká hlučnost

Umístění v kontejneru

 • určeno je k venkovním instalacím, jeho výhodou je snadná instalace a odolnost proti povětrnostním vlivům

Pro provoz kogenerační jednotky bude zajištěna dodávka zemního plynu z vlastního odběrného místa provozovatelem.

Instalace kogenerační jednotky je vhodná zejména v případě, kdy je garantován celoroční odběr tepelné energie (např. v soustavách kdy se i v mimotopném období připravuje teplá užitková voda). Vždy ale záleží na technicko ekonomickém vyhodnocení podmínek jednotlivých instalací.

Pro instalaci kogeneračních zdrojů kromě technických a finančních limitů platí i legislativní mantinely a to hlavně posouzení vlivu nové technologie na životní prostředí. Jde o přísné emisní a hlukové limity, které musí být při provozu kogeneračních zdrojů ze zákona dodrženy.

Kogenerační jednotky nebývají jediným zdrojem tepla pro daný objekt. Je-li to možné, umisťujeme nový zdroj v kotelně na místě demontované části starého zařízení. Kogenerační zdroj pak obvykle pracuje podle denní potřeby tepla v příslušném režimu buď samostatně, či společně s ostatními zdroji tepla v kotelně. Tak lze pokrýt i nutné odstávky během revizí a oprav.