Nové Město nad Metují

Instalace vnořených kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelen do systému centrálního zásobování teplem

„Realizací projektu instalace kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem v našem městě došlo nejen ke zvýšení efektivity provozu našich zdrojů tepla, ale také k dalšímu výraznému zvýšení účinnosti využití primární energie, a v hlavní míře ke snížení a stabilizaci koncové ceny tepla pro naše občany.“

„Z těchto a dalších důvodů spatřuji ve spolupráci se společností ČEZ Energo, s.r.o. značný přínos pro naše město.“

Petr Hable, starosta města

Základní údaje o soustavě CZT

 • 2 plynové kotelny - kotelna Malecí I a Bořetín
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D400
 • 400 kWe instalovaný elektrický výkon každé jednotky
 • 472 kWt instalovaný tepelný výkon každé jednotky
 • 2 x 40 m3 objem akumulačních nádob
 • výroba tepla 9 700 GJ za rok z obou kogeneračních jednotek
 • 2 400 MWh výroba elektřiny za rok z obou kogeneračních jednotek  

Přínosy spolupráce

 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • stabilizace dodávky tepla
 • snížení koncové ceny tepla pro občany a firmy
 • úspora finančních prostředků, které je možné vynaložit na zlepšování kvality a služeb města

Instalace kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelny proběhla v letech 2012 - 2013 a zahrnovala:

 • vyprojektování a následná kompletní inženýrská činnost, příprava obou staveb
 • demontáže a nezbytné stavební úpravy
 • instalaci 2 kogeneračních jednotek, každá o elektrickém výkonu 400 kWe a tepelném výkonu 472 kWt

„Naše firma hledala technické řešení, které by pomohlo zlepšit efektivitu tepelných zdrojů. Nechali jsme si vypracovat několik studií, včetně využití alternativních zdrojů na biomasu či bioplyn. Jako jediné reálné řešení se však ukázalo vybudování kogeneračních jednotek. Velká finanční a technická náročnost této akce nás přiměla hledat silného partnera, se kterým bychom náš záměr realizovali. Na základě výběrového řízení a průzkumu trhu byla podepsána smlouva se společností ČEZ Energo, s.r.o.“

„Společnost   zrealizovala   velmi   náročnou   investiční   akci,   instalovala   kogenerační   jednotky a v neposlední řadě nám pomohla zvýšit využití primární energie, což přináší snížení a hlavně stabilitu koncové ceny tepla pro naše odběratele.“

Ing. Petr Reichl,
ředitel společnosti
První novoměstská teplárenská s.r.o.

 • na každé kotelně byla instalována akumulační nádoba o objemu 40 m3
 • instalace souvisejících technologií v oblasti plynu, rozvodů tepla a VZT
 • vyvedení elektrického výkonu z obou jednotek přes rozváděče a transformátor na hladinu VN
 • individuální, komplexní a garanční zkoušky zařízení, vč. autorizovaného měření emisí a hluku

Kompletní dodávka od projektu až po provozování zajištěna společností ČEZ Energo, s.r.o.