Naše nabídka

Společnost ČEZ Energo, s.r.o. je profesionální tým působící v oblasti vysoce účinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

Vytváříme pro naše zákazníky a partnery ekologicky příznivé, stabilní a dlouhodobě výhodné dodávky tepla a elektřiny popř. chladu.

Nabízíme řešení všem, kteří...

 • ...provozují kotelnu, která již nesplňuje současné požadavky
 • ...řeší rostoucí náklady na vytápění a elektrickou energii
 • ...plánují výstavbu nových objektů a chtějí snížit investiční náklady
 • ...uvažují o modernizaci vytápěcího systému
 • ...hledají optimální technické a ekonomické řešení vytápění
 • ...hledají finanční zdroje pro investice do vytápění
 • ...hledají způsob financování investice, který by se nepříznivě neprojevil do ceny tepla

Zajistíme

 • posouzení technického stavu vašeho energetického hospodářství a navržení optimálního řešení
 • individuální technické řešení dodávek tepelné a elektrické energie
 • realizaci projektu lokálního zdroje elektřiny a tepla od technické studie až po samotný provoz
 • obměnu vašeho energetického zařízení bez nutnosti vašich finančních investic
 • provozování zařízení s převzetím odpovědnosti za navržené řešení
 • pravidelný servis a obsluhu vašeho lokálního zdroje energií
 • optimální regulaci hospodaření s energiemi

Jaké jsou výhody spolupráce s námi

Zázemí Skupiny ČEZ činí naší dodávku spolehlivou, ekonomickou, vysoce komfortní a ekologickou.

Nabízíme zejména kogenerační technologie založené na zemním plynu, se spalovacími motory ve výkonovém rozsahu od 100 kW do několika MW.

ČEZ Energo nabízí komplexní služby v oblasti dodávky tepla, elektřiny a popř. i chladu. Nabídka je nově rozšířena o jednotky s absorpční chladící jednotkou. (tzv. trigenerace)

Modely spolupráce

Modernizace kotelny instalací kogenerační jednotky

Modernizace spojená s provozováním kotelny (teplárny)

Provozování celé soustavy (zdroj, rozvody, předávací místa)