Co od nás můžete očekávat

Nabízíme ucelené řešení v oboru zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, které zajistí vyšší bezpečnost dodávek energií, snížení emisí i úsporu na nákladech na vytápění a elektrickou energii.

Naše řešení je vhodné pro velké odběratele tepla, jako např. lokální komunální výtopny, systémy centrálního zásobování teplem, zdravotnická zařízení, domovy důchodců, administrativní a komerční centra, bazény, lázně, sportovní centra nebo průmyslové podniky.

Poradíme

  • Zajistíme projektovou, technickou, organizační a personální přípravu včetně legislativních povolení.

Profinancujeme

  • Investici provedeme na vlastní náklady.

Postavíme

  • Dodáme technologii a zajistíme výstavbu, instalaci, rekonstrukci či modernizaci.

Provozujeme

  • Zajistíme kompletní provoz a dodáme vyrobené teplo a elektřinu do distribuční soustavy.

Pečujeme

  • Poskytujeme následný servis, údržbu, monitoring a revize.

Modely spolupráce

Modernizace kotelny instalací kogenerační jednotky

Modernizace spojená s provozováním kotelny (teplárny)

Provozování celé soustavy (zdroj, rozvody, předávací místa)