Příklady využití / Typické instalace

Kogenerace je vhodná všude tam, kde jsou vysoké nároky na odběr tepla.

Rozložení výroby tepla (GJ)

Rozložení výroby tepla (GJ)

Kogenerační jednotku je možno využít všude tam, kde je potřeba

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • zefektivnit provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • uspořit finanční prostředky

Největší předpoklady pro maximální využití výhod KGJ mají velcí odběratelé tepla

 • lokální komunální výtopny
 • systémy centrálního zásobování teplem
 • nemocnice, léčebny dlouhodobě nemocných
 • domovy důchodců
 • hotely, penziony, školy
 • obchodní domy, obchodní centra
 • bazény, lázně, sportovní centra
 • průmyslové podniky

Teplo vznikající při klasické kondenzační výrobě elektrické energie přichází obvykle nazmar. Při kogenerační výrobě je toto teplo možno účelně využít například k vytápění budov nebo ohřevu vody. 

Na základě identifikace vašich potřeb zajistíme investici rekonstrukce, provoz, či případně odkup

identifikace vašich potřeb

Možnosti instalace vnořených kogeneračních jednotek

Kompaktní blokové provedení s protihlukovou kapotou

 • určeno je především k instalaci do budov, jeho výhodou je jednoduchost a rychlost instalace a nízká hlučnost

Umístění v kontejneru

 • určeno je k venkovním instalacím, jeho výhodou je snadná instalace a odolnost proti povětrnostním vlivům

Pro provoz kogenerační jednotky bude zajištěna dodávka zemního plynu z vlastního odběrného místa provozovatelem.

Instalace kogenerační jednotky je vhodná zejména v případě, kdy je garantován celoroční odběr tepelné energie (např. v soustavách kdy se i v mimotopném období připravuje teplá užitková voda). Vždy ale záleží na technicko ekonomickém vyhodnocení podmínek jednotlivých instalací.

Pro instalaci kogeneračních zdrojů kromě technických a finančních limitů platí i legislativní mantinely a to hlavně posouzení vlivu nové technologie na životní prostředí. Jde o přísné emisní a hlukové limity, které musí být při provozu kogeneračních zdrojů ze zákona dodrženy.

Kogenerační jednotky nebývají jediným zdrojem tepla pro daný objekt. Je-li to možné, umisťujeme nový zdroj v kotelně na místě demontované části starého zařízení. Kogenerační zdroj pak obvykle pracuje podle denní potřeby tepla v příslušném režimu buď samostatně, či společně s ostatními zdroji tepla v kotelně. Tak lze pokrýt i nutné odstávky během revizí a oprav.