Orgány společnosti / Management

David Bauer

Generální ředitel a jednatel ČEZ Energo, s.r.o.

Martin Hrnčiřík

Finanční ředitel a jednatel ČEZ Energo, s.r.o.

Ivo Poukar

Investiční ředitel a jednatel ČEZ Energo, s.r.o.

Radek Dvořák

Obchodní ředitel ČEZ Energo, s.r.o.

Lumír Žák

Technický ředitel ČEZ Energo, s.r.o.

Lukáš Dobeš

Manažer pro správu společnosti ČEZ Energo, s.r.o.

Jiří Března

Provozní ředitel ČEZ Energo, s.r.o.

Ladislav Chaloupka

Zástupce investičního ředitele ČEZ Energo, s.r.o.