O kogeneraci

Kogenerace je sdružená výroba tepla a elektrické energie

Když se řekne kogenerace

  • Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla
  • Kogenerační jednotku tvoří nejčastěji generátor na výrobu elektřiny poháněný většinou spalovacím motorem na zemní plyn, v méně častých případech plynovou či parní turbínou
  • V případě potřeby je možné vyrábět kromě elektrické energie a tepla i chlad. V tom případě jde o trigeneraci

U triginerace je kogenerační jednotka doplněna o chladící jednotku absorpčního typu. Toto spojení umožňuje využít teplo kogenerační jednotky i v letním období k výrobě chladu, kdy jinak spotřeba tepla klesá na minimum. Tím se výrazně prodlužuje doba provozu kogenerační jednotky a zlepšuje její ekonomické ukazatele.