Model kogenerace

Co tvoří kogenerační jednotku

Generátor

  • zařízení pro přeměnu mechanické točivé energie na energii elektrickou

Spalovací motor

  • pístový motor na zemní plyn, který roztáčí připojený generátor
  • teplo, které motor produkuje je prostřednictvím chladící vody předáváno do výměníku a dále využíváno, stejně tak je využíváno i teplo spalin motoru

Tepelný systém (výměník tepla)

Je tvořen primárním okruhem, sekundárním okruhem a v některých případech technologickým okruhem.

  • primární okruh je vnitřní uzavřený tlakový okruh, který v případě kogenerační jednotky osazené spalovacím motorem odebírá teplo z vodního pláště motoru a předává ho do sekundárního okruhu
  • sekundárním okruhem je zajištěno vyvedení tepelného výkonu (získaného chlazením spalovacího motoru a spalin) z kogenerační jednotky  ke spotřebiči
  • technologický okruh představuje okruh chlazení plnicí směsi ohřáté stlačením v turbokompresoru. Tento okruh je realizován pouze u některých typů kogeneračních jednotek

Rozvaděč a řídicí systém

  • rozvaděč je centrální částí řídícího systému
  • řídící systém je určen pro ovládání kogenerační jednotky

Spolu s kogenerační jednotkou je instalována akumulační nádrž, která slouží k ukládání přebytečného tepla pro jeho pozdější využití v době, kdy je odběr tepla snížený pod jmenovitý tepelný výkon kogenerační jednotky nebo naopak slouží k vyrovnání zvýšeného odběru tepla v době odběrových špiček. Použití akumulace umožňuje udržet kvalitu dodávek tepla na vysoké úrovni a také prodloužení provozní doby kogenerační jednotky a tím zvýšení efektivity provozu. Mimo jiné slouží akumulace také k dodávkám tepla do navazující soustavy v době, kdy je kogenerační jednotka  mimo provoz. Jako médium pro akumulaci tepla je použita teplá voda.

Rozvaděč a řídicí systém