ČEZ Energo nezahálí ani v době covidové

Broumov, Sušice a Klatovy. Co mají tato města společného? Výstavbu a následný provoz nových kogenerací od ČEZ Energo.

21. 6. 2021

Teplárenské společnosti těchto měst uzavřely 15leté smlouvy na dodávku tepla, aby distribuovaly teplo pro své obyvatele o něco ekologičtěji.

V Sušici se rozhodli pro modernizaci dosluhujících jednotek na čtyřech městských kotelnách. Cestou ekologickou se vydali v Broumově, kde v průběhu několika minulých měsíců uzavřeli smlouvy na dvě nové kogenerace, které budou dovybaveny fotovoltaickou elektrárnou na střeše, aby tato tepelná městská soustava nesla status „vysoce účinná“ a byla více chráněna před případným odpojením od sítě. Po rekordně dlouhém výběrovém řízení se ČEZ Energo dočkalo uzavření smluv na výstavbu kogenerační jednotky i v Klatovech, a to o elektrickém výkonu 800 kW.

Na všech zmíněných projektech spolupracují sesterské společnosti ČEZ Energo – ENESA či ČEZ Energetické služby.