Dodávky tepla pro Sociální centrum ve Světlé nad Sázavou

3. 2. 2022

Na základě potřeb zajištění stabilních dodávek tepla, bylo v létě 2021 připojeno k městské teplovodní soustavě centrálního zásobování teplem provozovaného společností ČEZ Energo, s.r.o. Sociální centrum Města Světlá nad Sázavou. Po dohodě s vedením města ČEZ Energo zrealizovalo teplovodní přípojku v délce cca 270 m a v objektu nainstalovalo moderní domovní předávací stanici vybavenou řídícím systémem AMIT. Bylo tak možné zrušit starou, již nevyhovující plynovou kotelnu, která nebyla schopna vyhovět požadavkům spolehlivého provozu ani uživatelskému komfortu obsluhy a regulace, a tím zajistit tepelnou pohodu v objektu. Díky zásadní změně technologie dodávky tepla, modernímu způsobu regulace a dálkovému přenosu dat je distribuce tepla a příprava teplé vody vždy zcela pod kontrolou provozovatele městské soustavy CZT, který je tak schopen okamžitě reagovat na požadavky a potřeby vyplývající od provozovatele sociálního zařízení.