Jablonec zahřeje teplo z nových kogeneračních jednotek

9. 8. 2021

Jablonec nad Nisou - Teplo z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu, proudí do jabloneckých domů a bytů. České teplárenství prochází velkou transformací a město v údolí řeky Nisy se tak stává dalším v republice, která využívají (nebo teprve budou využívat) výhod kogenerace. Jednotky, z nichž bude dodáváno teplo pro městskou společnost Jablonecká energetická postavila a provozuje společnost ČEZ Energo z holdingu ČEZ ESCO. Moderní zařízení vyrábí zároveň elektřinu i teplo, a tím dosahuje účinnosti využití energie až 90 %. Celou investici ve výši 80 milionů korun hradí společnost ČEZ Energo, která je největším provozovatelem malé kogenerace v Česku.

 

Zástupci města Jablonec nad Nisou a společnosti ČEZ dne 29.07.2021 pět nových kogeneračních jednotek slavnostně uvedli do provozu. Zařízení mají elektrickým výkon 2,6 MW a nacházejí se ve čtyřech plynových kotelnách v ulicích Liberecká, Březová, Josefa Hory a Boženy Němcové. „Slíbili jsme občanům zajistit stabilní a ekologickou dodávku tepla za výhodných cen v nejbližších letech i dále do budoucna a tento závazek teď plníme. Spuštění nových kogeneračních jednotek je důležitým krokem pro modernizaci naší teplárenské sítě,“ hodnotí dopady modernizace primátor Jablonce nad Nisou Jiří Čeřovský. Jeho slova doplňuje Milan Kouřil, předseda představenstva Jablonecké energetické a náměstek pro ekonomiku města: „Výhodou je, že jsme nemuseli z rozpočtu města investovat žádné prostředky, o výstavbu i financování se postarala společnost ČEZ Energo, která se ve spolupráci s Jabloneckou energetickou navíc postará i o provoz a údržbu.“ 

Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla, což má ekonomické i environmentální výhody. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor uzpůsobený pro spalování plynu. Motor je napojen na generátor vyrábějící elektrickou energii, která je dodávána ke spotřebě v místě výroby nebo je dodávána do sítě. Motor i generátor produkují teplo, které je systémem chlazení odváděno přes výměník do topného systému nebo využito pro ohřev vody. Zdroj energie je tak využit oproti klasickým elektrárnám efektivněji a s maximální účinností a nižším dopadem na životní prostředí.

„České teplárenství projde velkou transformací od spalování uhlí a ropných produktů směrem k ekologičtějším zdrojům. Kogenerace budou hrát při odchodu od uhlí důležitou úlohu. Jejich výhodou je, že je lze jednoduše integrovat do systémů centrálního zásobování teplem. Jablonec jde v modernizaci teplárenství ostatním příkladem: se spalováním mazutu už skončil před časem a revitalizovanou soustavu CZT teď doplňuje o moderní kogeneraci. Těší nás, že můžeme vedení měst a obcí nabídnout kompletní řešení, a to bez vstupní investice, rizik při výstavbě a starostí s obsluhou nového zařízení,“ vysvětluje Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO.

Instalace kogeneračních jednotek není jedinou spoluprací města v srdci Jizerský hor s holdingem ČEZ ESCO. Již pátým rokem tu funguje projekt energetických úspor ve 12 školních budovách, městské sportovní hale, knihovně a plaveckém bazénu Jen loni úspora energie dosáhla 5,3 milionu korun. Projekt realizovala další dcera ČEZ ESCO, společnost ENESA.

 

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy