Adamov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem a rekonstrukce části kotelny

Přínosy pro ADAVAK s.r.o.

 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • úspora finančních prostředků, které je možné vynaložit na zlepšování kvality a služeb nabízených městem
 • nový řídicí systém i pro původní technologii provozovatele

Základní údaje kWsoustavě CZT

 • plynová kotelna - 2 kotle LOOS - tepelný výkon 7,5 MWt (provozovatel ADAVAK s.r.o. - městem vlastněný provozovatel CZT)
 • 1 vnořená kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D2000
 • 2000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2203 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 2 x 100 m3 objem akumulačních nádob
 • celková výroba tepla za rok 48 000 GJ, z toho z KGJ 30 000 GJ
 • 8 000 MWh výroba elektřiny za rok

Instalace kogenerační jednotky a rekonstrukce nevyužitých prostor kotelny proběhla v roce 2012 a zahrnovala:

 • demontáž starého a instalace nového opláštění části kotelny
 • instalaci kogenerační jednotky kWelektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2203 kWt
 • novou plynovou přípojku
 • rozšíření stávajícího zdrojového potenciálu s  možností využití akumulačních nádrží
 • nový řídicí systém kompatibilní s provozem kotlů s výstupem na centrální dispečink

Veškeré investiční náklady ve výši několik desítek mil. Kč byly hrazeny společností ČEZ Energo,  s.r.o.