Bečov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilní dodávka tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části prostoru kotelny pro obec Bečov
 • zefektivnění provozu centrálního zásobování teplem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 7,05 MW (provozovatel Teplo Bečov, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1200
 • 999 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1163 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 80 m3 objem akumulační nádrže
 • 12 000 GJ/rok výroba tepla
 • 3 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2016 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D1200, elektrický výkon 999 kWe a tepelný výkon 1163 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 80 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice
 • celkovou rekonstrukci rozvodů tepelné energie v kotelně