Bojkovice / Areál ZEVETA Bojkovice, a.s.

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem průmyslového areálu

Přínosy instalace KGJ

 • zvýšení účinnosti výroby energie
 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • úspora emisí CO2

Základní údaje o soustavě CZT

 • centrální plynová kotelna
 • 2 plynové kotle o celkovém tepelném výkonu 4,3 MW
 • 1 vnořená kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D1200
 • 999 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1031 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 2 x 80 m3 objem akumulačních nádob
 • 2900 MWh předpokládaná výroba elektřiny pro rok 2014
 • 11000 GJ předpokládaná výroba tepla pro rok 2014

Instalace kogenerační jednotky proběhla od března do října roku 2013 a zahrnovala:

 • instalaci kogenerační jednotky o výkonu 999 kWe
 • zprovoznění a vyladění ekvitermní regulace centrálního zásobování teplem
 • optimalizaci a zefektivnění provozu stávajícího systému centrálního zásobování teplem
 • úpravy topného systému
 • dodávku a napojení na centrální řídicí dispečink