Broumov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní provoz centrálního zásobování teplem
 • pro město Broumov levnější teplo a příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna Křinická - 2 kotle, tepelný výkon 2,9 MW (provozovatel Tepelné hospodářství Broumov s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580
 • 600 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 723 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 70 m3 objem akumulační nádrže
 • 8 m3 objem akumulační nádrže pro předehřev TUV
 • 7 800 GJ/rok výroba tepla
 • 1 800 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 723 kWt
 • na kotelně byla instalována akumulační nádrž o objemu 70 m3 a akumulační nádrž pro předehřev teplé užitkové vody o objemu 8 m3
 • výstavbu kioskové trafostanice s VN rozvodnou