Brtnice

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro provozovatele TENZA a.s.

 • stabilizace dodávky a ceny tepelné energie
 • provozní úspora stávající technologie
 • rekonstrukce obvodového pláště kotelny
 • pro město Brtnice levnější teplo a příjem za nájem části kotelny

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle Froling, tepelný výkon 1,95 MW (provozovatel Tenza, a.s., Brno)
 • vnořená kogenerační jednotka CAT 266
 • 266 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 366 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 20 m3 objem akumulační nádrže
 • celková výroba tepla 10 950 GJ/rok z toho 3 900 GJ/rok z kogenerační jednotky
 • 798 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2012 a zahrnovala

 • stavební úpravy v kotelně (základ pro kogenerační jednotku a akumulaci, úprava sociálního zařízení – vznik prostor pro trafostanici)
 • stavební úpravy obvodového pláště
 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 266 kWe a tepelném výkonu   366 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 20 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice
 • instalaci elektrických rozvaděčů
 • instalaci VN smyčky – napojení kogenerační jednotky do distribuční sítě