Bystřice nad Pernštejnem

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy spolupráce

 • pro město levnější teplo a příjem z nájmu za prostory kotelny
 • ekologický faktor investice - nižší emise tuhých znečišťujících látek
 • nižší dopravní vytíženost ve městě, díky nižšímu objemu dovážené biomasy
 • menší opotřebení biomasových kotlů a technologie
 • provoz KGJ určen především pro pokrytí TUV (regulace výkonu KGJ je flexibilnější než biokotlů)
 • vytvoření záložního zdroje pro případ plánovaných odstávek dodávky elektrické energie ze sítě (posílení energetické bezpečnosti)

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 2 roštové horkovodní kotle na spalování biomasy
 • 1 vnořená kogenerační jednotka TEDOM QUANTO D2000
 • 2000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2254 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 350 m3 objem akumulační nádoby
 • 30 000 GJ výroba tepla (za rok 2012)
 • 8 200 MWh výroba elektřiny (za rok 2012)

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2012 a zahrnovala

 • kompletní stavební rekonstrukci prostor pro umístění kogenerační jednotky
 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2254 kWt
 • současně proběhla instalace nového záložního kotle na zemní plyn (investor město)