Česká Třebová

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizace dodávky tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • zefektivnění provozu centrálního zásobování teplem
 • příjem z nájmů částí kotelen
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 3 plynové kotelny – kotelna Křib, Na Milíři a Lhotka – 6 plynových kotlů, tepelný výkon 5,2 MW (provozovatel TEZA s.r.o.)
 • 3 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Cento T200, TEDOM Quanto D770 a MT22
 • 1 022 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 1 378 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 115 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 11 000 GJ/rok výroba tepla
 • 3 100 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • nezbytné stavební úpravy – odhlučnění, částečná výměna oken a výměna vrat
 • instalaci 3 kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 1 022 kWe a tepelném výkonu 1 378 kWt
 • na kotelně Křib byla instalována akumulační nádrž o objemu 30 m3 a na kotelně Lhotka o objemu 85 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice