Duchcov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní provoz centrálního zásobování teplem
 • pro obec Duchcov příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 6,96 MW (provozovatel ČEZ Teplárenská, a.s.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D2000
 • 2 000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2 513 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 200 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 22 500 GJ/rok výroba tepla
 • 6 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky, elektrický výkon 2 000 kWe, tepelný výkon 2 513 kWt
 • na kotelně byly instalovány 2 akumulační nádrže – 2 x 100 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice