Hlučín

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky
 • zefektivnění provozu stávajícího systému plynové kotelny a systému centrálního zásobování teplem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle Viessman, tepelný výkon 2685 kW (provozovatel Teplo Hlučín, spol. s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600
 • 1 560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 791 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 160 m3 objem akumulační nádrže
 • 18 350 GJ/rok výroba tepla
 • 4 700 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky probíhala v letech 2013-2014 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 1560 kWe a tepelném výkonu 1791 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 160 m3
 • montáž a úpravu topného systému s rozšířením expanzního systému o vyrovnávací nádrže
 • stavbu nového zděného vestavku s prostorem pro umístění nádrže s motorovým olejem pro kogenerační jednotku
 • nezbytné stavební úpravy – částečná oprava fasády a výměna vrat
 • montáž nového oplocení v zadní části kotelny
 • výstavbu kioskové trafostanice NN/VN s VN rozvodnou