Hodkovice nad Mohelkou

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části kotelny pro Teplo Hodkovice nad Mohelkou, spol. s.r.o.
 • pro město Hodkovice nad Mohelkou příjem za pronájem pozemku

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 3,017 MW (provozovatel Teplo Hodkovice nad Mohelkou, spol. s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D770
 • 800 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 896 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 80 m3 objem akumulační nádrže
 • 9 650 GJ/rok výroba tepla
 • 2 400 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • nezbytné stavební úpravy pro instalaci kogenerační jednotky
 • instalaci vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D770 o elektrickém výkonu 800 kWe a tepelném výkonu 896 kWt
 • instalaci venkovní akumulační nádrže topné vody o objemu 80 m3
 • instalaci vestavěné trafostanice – 1000 kVA (umístěna v budově kotelny)
 • výstavbu chodníku kolem trafostanice
 • součástí stavby byla nová přípojka VN pro napojení na distribuční soustavu
 • instalaci nového expanzního a doplňovacího zařízení včetně beztlakých nádrží o objemu 8 m3