Hodonice

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do průmyslového areálu Sladovny Soufflet ČR, a.s.

Přínosy pro Sladovny Soufflet ČR, a.s.

 • efektivní provoz průmyslového zařízení
 • úspora vstupních energií pro sušení sladu
 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D2000
 • 4 000 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 4 164 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 250 m3 objem akumulační nádrže
 • 48 000 GJ/rok výroba tepla
 • 12 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2016 a zahrnovala

 • instalaci 2 kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 4000 kWe a tepelném výkonu 4164 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 250 m3
 • instalaci výměníku voda/vzduch o výkonu 4000 kW
 • výstavbu distribuční trafostanice
 • dodávku a napojení na centrální řídící dispečink