Hořovice

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro provozovatele Hořovická Teplárenská, s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 4 kotle, tepelný výkon 7,2 MW (provozovatel Hořovická Teplárenská, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580
 • 600 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 723 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 60 m3 objem akumulační nádrže
 • 7 400 GJ/rok výroba tepla
 • 1 800 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 723 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 60 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice