Hrabyně

Instalace vnořené kontejnerové kogenerační jednotky do areálu Centra sociálních služeb Hrabyně

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části pozemku a části kotelny

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • vnořená kogenerační jednotka kontejnerového provedení TEDOM Quanto D1600
 • 1 560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2 053 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 150 m3 objem akumulační nádrže
 • 15 400 GJ/rok výroba tepla
 • 4 700 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky v kontejnerovém provedení o elektrickém výkonu 1560 kWe a tepelném výkonu 2053 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 150 m3
 • stavební úpravy – výměna oken, oprava čelní fasády, hydroizolace základu přilehlého objektu
 • instalaci kioskové trafostanice s vyvedením elektrického výkonu do distribuční soustavy