Humpolec

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Technické služby Humpolec, s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek a z nájmů částí kotelen

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 3 plynové kotelny – 9 kotlů, tepelný výkon 9,5 MW (provozovatel Technické služby Humpolec, s.r.o.)
 • 3 vnořené kogenerační jednotky, TEDOM Quanto D580, TEDOM Cento T100, TEDOM Quanto L450
 • 1 180 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 1 452 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 13 100 GJ/rok výroba tepla
 • 3 540 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek probíhala v letech 2013-2017 a zahrnovala

 • stavební úpravy – odhlučnění, částečná výměna oken a výměna vrat
 • instalaci 3 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 1180 kWe a tepelném výkonu 1452 kWt
 • na všech kotelnách byla instalována akumulační nádrž, celkový objem 143 m3