Ivančice

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • 5% zvýšení účinnosti výroby energií
 • snížení ekologické zátěže ovzduší

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 2 blokové kotelny na zemní plyn (vlastník a provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 1996)
 • 19 domovních kotelen na zemní plyn (vlastník město Ivančice, provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 2008)
 • 1 kogenerační jednotka TEDOM Quanto D2000
 • 2 000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 12 271,7 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 49 720 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 5 984 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu, školská zařízení a nemocnici s poliklinikou

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v letech 2015-2016 a zahrnovala

 • demontáž stávajících kogenerační jednotky Caterpillar 500
 • instalaci nové kogenerační jednotky TEDOM Quanto D2000
 • osazení akumulační nádrže o objemu 100 m3
 • rekonstrukci trafostanice 2500 kV