Kamenický Šenov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem průmyslového areálu PRECIOSA – LUSTRY, a.s.

Přínosy pro Preciosa-Lustry, a.s.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • příjem za nájem části kotelny a části pozemku
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 11,8 MW (provozovatel Preciosa – Lustry, a.s.)
 • vnořená kogenerační jednotka kontejnerového provedení TEDOM Quanto D2000
 • 2 000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2 473 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 140 m3 objem akumulační nádrže
 • 21 600 GJ/rok výroba tepla
 • 6 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2016 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky v kontejnerovém provedení o elektrickém výkonu 2000 kWe a tepelném výkonu 2473 kWt do volného prostoru vedle stávající centrální kotelny
 • instalaci akumulační nádrže, objem 140 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice