Kaznějov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky
 • pro město Kaznějov levnější teplo a příjem za nájem části kotelny

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 4 kotle, (provozovatel Prodej tepla, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1200
 • 999 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 162 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 100 m3 objem akumulační nádrže
 • 11 200 GJ/rok výroba tepla
 • 3 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 999 kWe a tepelném výkonu 1162 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 100 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice