Kojetín

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Technis Kojetín spol s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • pro město Kojetín levnější teplo a příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, 2 x Licotherm, 1 x Buderus, tepelný výkon 2,695 MW (provozovatel Technis Kojetín spol. s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Cento T200
 • 200 kWe instalovaný elektrický výkon – vyvedeno do nízkého napětí
 • 286 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 22 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 3 640 GJ/rok výroba tepla
 • 600 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2017 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 200 kWe a tepelném výkonu 286 kWt
 • na kotelně byly instalovány 2 akumulační nádrže - 2 x 11 m3