Kraslice

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem částí kotelen
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 2 plynové kotelny – kotelna Sever a Střed, 7 kotlů, tepelný výkon 6 MW (provozovatel KMS Kraslická Městská společnost, s.r.o.)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D800 a TEDOM Quanto D1200
 • 1 799 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 2 115 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 180 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 20 800 GJ/rok výroba tepla
 • 5 400 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2016 a zahrnovala

 • instalaci 2 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 1 799 kWe a tepelném výkonu 2 115 kWt
 • na každé kotelně byla instalovaná akumulační nádrž – 80 m3 a 100 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice