Krupka

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky
 • zefektivnění provozu centrálního zásobování teplem
 • pokles spotřeby primární energie

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje

 • plynová kotelna – 2 kotle, tepelný výkon 3,7 MW (provozovatel ČEZ Teplárenská, a.s.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1560
 • 1 560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 195 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 160 m3 objem akumulační nádrže
 • 17 400 GJ/rok výroba tepla
 • 4 700 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2013 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky, elektrický výkon 1560 kWe a tepelný výkon 1195 kWt
 • na kotelně byla instalována akumulační nádrž, objem 160 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice