Lipník nad Bečvou

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Teplo Lipník nad Bečvou, a.s.

 • stabilizace dodávky tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • optimalizace a zefektivnění provozu stávajícího systému plynové kotelny a centrálního zásobování teplem
 • příjmy z ájmů částí kotelen
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 2 plynové kotelny – kotelna Hranická a Zahradní, 2 plynové kotle De Dietrich a 3 plynové kotle Viessman, tepelný výkon 3,15 MW (provozovatel Teplo Lipník nad Bečvou, a.s.)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Micro T30 a TEDOM Quanto D1200
 • 1 029 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 1 124 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 108 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 11 600 GJ/rok výroba tepla
 • 3 087 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek probíhala v letech 2013-2014 a zahrnovala

 • instalaci 2 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 1029 kWe a tepelném výkonu 1124 kWt
 • vybudování základů pro akumulační nádrže
 • instalaci akumulačních nádrží – 2 x 50 m3 a 8 m3
 • instalaci domovní předávací stanice TUV
 • částečnou opravu fasády a výmalbu strojovny na kotelně Zahradní
 • montáž a úpravy topného systému
 • výstavbu distribuční trafostanice a VN rozvodny
 • napojení na centrální dispečink ČEZ Energo, s.r.o.