Luhačovice

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace a spolehlivost dodávek tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • zefektivnění provozu centrálního zásobování teplem
 • snížení tepelných ztrát
 • příjem za nájem a obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • vnořená kogenerační jednotka kontejnerového provedení TEDOM Quanto 1000
 • 999 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 274 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 100 m3 objem akumulační nádrže
 • 15 850 GJ/rok výroba tepla
 • 3 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2017 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky kontejnerového provedení o elektrickém výkonu 999 kWe a tepleném výkonu 1 274 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 100 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice
 • instalaci kouřovodu a vložkování betonového komínu
 • instalace kogenerační jednotky (investor ČEZ Energo, s.r.o.) proběhla současně s modernizací tepelného hospodářství, kdy došlo k nahrazení páry teplou vodou (investor Lázně Luhačovice, a.s.)