Meziboří

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • pro město Meziboří levnější teplo a příjem za pronájem pozemku
 • pro Doterm Servis s.r.o. příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 4 kotle, tepelný výkon 13,2 MW (provozovatel Doterm Servis s.r.o. – právní nástupce)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D1560
 • 3 120 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 3 582 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 270 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 36 000 GJ/rok výroba tepla
 • 9 360 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci 2 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 3 120 kWe a tepelném výkonu 3 582 kWt
 • na kotelně byly instalovány dvě akumulační nádrže, objem 2 x 135 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice