Mohelnice

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilní dodávky tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • dodávky elektrické energie
 • efektivní provoz centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle LOOS, tepelný výkon 13,5 MW (provozovatel ČEZ energetické služby, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D2000
 • 2 000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2 358 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 260 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 22 350 GJ/rok výroba tepla
 • 6 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky probíhala v letech 2014–2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky v kontejnerovém provedení o elektrickém výkonu 2 000 kWe a tepelném výkonu 2 358 kWt
 • výstavbu kioskové trafostanice 2 500 kVA, VN rozvodny 22 kV a VN přípojky (550 m)
 • v plynové kotelně byly instalovány dvě akumulační nádrže – 2 x 130 m3
 • instalaci plynové přípojky
 • systém měření a regulace
 • zpevnění a oplocení plochy na pozemku vedle kotelny