Moravský Krumlov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem a propojení oddělených tepelných soustav

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • snížení tepelných ztrát propojením a zregulováním tepelných soustav
 • provozní úspora stávající technologie
 • výhodná cena tepla pro odběratele

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 4 kotle, tepelný výkon 3,94 MW (provozovatel městská příspěvková organizace – Správa majetku města Moravský Krumlov, p.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D770
 • 800 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 856 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 80 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • celková výroba tepla 16 670 GJ/rok z toho 9 300 GJ/rok z kogenerační jednotky
 • 2 400 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2012 a zahrnovala

 • stavební úpravy v kotelně a bývalé uhelně (základy pro kogenerační jednotku a akumulaci)
 • hydraulické úpravy rozvodů tepla uvnitř kotelny
 • demontáž kotle 0,94 MW
 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 800 kWe a tepelném výkonu 856 kWt
 • instalaci 2 akumulačních nádrží – 2 x 40 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice