Nové Hrady

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Služby Nové Hrady s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části kotelny
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 0,81 MW (provozovatel Služby Nové Hrady s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka Cento T100
 • 99 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 164 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 10 m3 objem akumulační nádrže
 • 1 540 GJ/rok výroba tepla
 • 300 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky, elektrický výkon 99 kWe a tepelný výkon 164 kWt
 • instalaci akumulační nádrže topné vody o objemu 10 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice