Nové Město nad Metují

Instalace vnořených kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelen do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy spolupráce

 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • stabilizace dodávky tepla
 • snížení koncové ceny tepla pro občany a firmy
 • úspora finančních prostředků, které je možné vynaložit na zlepšování kvality a služeb města

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 2 plynové kotelny - kotelna Malecí I a Bořetín
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM QUANTO D400
 • 400 kWe instalovaný elektrický výkon každé jednotky
 • 472 kWt instalovaný tepelný výkon každé jednotky
 • 2 x 40 m3 objem akumulačních nádob
 • výroba tepla 9 700 GJ za rok z obou kogeneračních jednotek
 • 2 400 MWh výroba elektřiny za rok z obou kogeneračních jednotek

Instalace kogeneračních jednotek a rekonstrukce kotelny proběhla v letech 2012–2013 a zahrnovala:

 • vyprojektování a následná kompletní inženýrská činnost, příprava obou staveb
 • demontáže a nezbytné stavební úpravy
 • instalaci 2 kogeneračních jednotek, každá o elektrickém výkonu 400 kWe a tepelném výkonu 472 kWt
 • na každé kotelně byla instalována akumulační nádoba o objemu 40 m3
 • instalace souvisejících technologií v oblasti plynu, rozvodů tepla a VZT
 • vyvedení elektrického výkonu z obou jednotek přes rozváděče a transformátor na hladinu VN
 • individuální, komplexní a garanční zkoušky zařízení, vč. autorizovaného měření emisí a hluku

Kompletní dodávka od projektu až po provozování zajištěna společností ČEZ Energo, s.r.o.