Nové Strašecí

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • pro město Nové Strašecí levnější teplo a příjem z nájmu
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 2 kotle, tepelný výkon 1,85 MW (provozovatel Technické služby Nové Strašecí, s.r.o.)
 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D580
 • 600 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 723 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 52 m3 objem akumulační nádrže
 • 8 000 GJ/rok výroba tepla
 • 1 800 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o instalovaném elektrickém výkonu 600 kWe a tepelném výkonu 723 kWt
 • instalaci akumulační nádrže topné vody o objemu 52 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice