Nýřany

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní provoz zdroje centrálního zásobování teplem
 • pro město Nýřany levnější teplo a příjem za nájem částí kotelen
 • příjem za obstarávání provozu kogeneračních jednotek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 2 plynové kotelny – Komenského a Luční, 6 kotlů, tepelný výkon 6,8 MW (provozovatel Prodej tepla, s.r.o.)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D580 a TEDOM Quanto D770
 • 1 400 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 1 675 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 140 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 17 500 GJ/rok výroba tepla
 • 4 200 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2013 a zahrnovala

 • instalaci kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém 1400 kWe výkonu a tepelném výkonu 1675 kWt
 • na každé kotelně byla instalována akumulační nádrž - 60 m3 a 80 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice