Osek

Instalace vnořené kogenerační jednotky do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilní dodávky tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • příjem za obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • plynová kotelna – 3 kotle, tepelný výkon 1,14 MW (provozovatel ČEZ Teplárenská, a.s.)
 • vnořená kogenerační jednotka Cento MT 140 SP
 • 150 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 226 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 5 900 GJ/rok výroba tepla
 • 450 MWh/rok výroba elektrické energie
 • 20 m3 objem akumulační nádrže

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci vnořené kogenerační jednotky o instalovaném elektrickém výkonu 150 kWe a tepelném výkonu 226 kWt
 • vyvedení elektrického výkonu z kogenerační jednotky kabelovým vedením na hladině NN 0,4 kV
 • instalaci akumulační nádrže, objem 20 m3