Postoloprty

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy pro Tepelné hospodářství, s.r.o. Postoloprty

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • dlouhodobá stabilizace cen tepelné energie
 • příjem z nájmů částí kotelen
 • zefektivnění provozu stávajícího systému plynové kotelny a systému centrálního zásobování teplem

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 2 plynové kotelny – kotelna Dvořáková a Draguš, 6 kotlů, tepelný výkon 8,924 MW (provozovatel Tepelné hospodářství, s.r.o. Postoloprty)
 • 2 vnořené kogenerační jednotky TEDOM Quanto D770 a TEDOM Cento T200
 • 1 000 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 1 349 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 100 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 12 900 GJ/rok výroba tepla
 • 3 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2014 a zahrnovala

 • instalaci 2 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 000 kWe a tepelném výkonu 1 349 kWt
 • na každé kotelně byla instalována akumulační nádrž – 2 x 10 m3 a 80 m3
 • výstavbu distribuční trafostanice