Přelouč

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • 30% zvýšení účinnosti výroby energií
 • snížení ekologické zátěže ovzduší

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 8 blokových kotelen a 1 domovní kotelna na zemní plyn (vlastníkem a provozovatelem je od roku 2015 ČEZ Energo, s.r.o.)
 • 1 kogenerační jednotka TEDOM Cento T200
 • 200 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 5 334 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 15 797 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 599 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT zásobuje městskou bytovou zástavbu a školská zařízení

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v letech 2015-2016 a zahrnovala

 • propojení původních samostatných soustav CZT do jednoho celku
 • zajištění dodávek tepla z nově zrekonstruované plynové kotelny
 • plynový teplovodní kotel (instalovaný tepelný výkon 1280 kWt)
 • instalaci 1 kogenerační jednotky o instalovaném elektrickém výkonu 200 kWe a tepelném výkonu 291 kWt
 • výstavbu 10 ks domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů
 • instalaci nových předizolovaných rozvodů tepla
 • instalaci 8 ks kotlů v blokových kotelnách, včetně měření a regulace
 • dodávku a zprovoznění centrálního řídícího dispečinku