Příbor

Rekonstrukce soustavy centrálního zásobování teplem

Přínosy rekonstrukce CZT

 • dlouhodobá stabilita dodávek tepla a teplé užitkové vody
 • zvýšení účinnosti výroby energií
 • snížení ekologické zátěže ovzduší – úspora emisí tuhých znečišťujících látek

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o soustavě CZT

 • 1 bloková kotelna na zemní plyn – kotelna Lomená (vlastník město Příbor, provozovatel ČEZ Energo, s.r.o. od roku 1998)
 • 3 kogenerační jednotky TEDOM CAT 260, 2 x TEDOM Plus 22A
 • 309 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 5 308 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 14 733 GJ prodej tepla (za rok 2017)
 • 927 MWh výroba elektrické energie (za rok 2017)
 • soustava CZT slouží k vytápění a ohřevu teplé vody pro bytové a nebytové objekty

Rekonstrukce soustavy CZT proběhla v roce 1998 a zahrnovala

 • rekonstrukci uhelné kotelny na plynovou kotelnu – proběhla rekonstrukce původního tepelného zdroje a rozvodů tepla
 • instalaci nových plynových rozvodů
 • instalaci 3 kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 309 kWe a tepelném výkonu 508 kWt
 • na blokové kotelně byly instalovány 2 plynové teplovodní kotle, LOOS UT 3050 a LOOS UT 1900 (celkový tepelný výkon kotlů 4,8 MW), systém měření a regulace
 • výstavbu předizolovaných rozvodů tepla
 • výstavbu 23 domovních předávacích stanic v jednotlivých objektech odběratelů
 • dodávku a zprovoznění centrálního řídícího systému