Prostějov

Instalace vnořených kogeneračních jednotek do systému centrálního zásobování teplem

Přínosy instalace kogeneračních jednotek

 • stabilizaci dodávky a ceny tepla
 • efektivní řešení provozu centrálního zásobování teplem
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjmy za obstarávání provozu kogeneračních jednotek
 • příjmy z nájmů částí kotelen

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o SCZT

 • 4 plynové kotelny – kotelna Tylova, Sídliště Svobody, Krasická a Mozartova (provozovatel Domovní správa Prostějov, s.r.o.)
 • 4 vnořené kogenerační jednotky, TEDOM Quanto D1200, TEDOM Quanto D1600, TEDOM Quanto D580 a TEDOM Quanto D1600
 • 4 719 kWe celkový instalovaný elektrický výkon
 • 5 999 kWt celkový instalovaný tepelný výkon
 • 540 m3 celkový objem akumulačních nádrží
 • 55 000 GJ/rok výroba tepla
 • 14 200 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogeneračních jednotek proběhla v roce 2017 a zahrnovala

 • instalaci 4 vnořených kogeneračních jednotek o celkovém elektrickém výkonu 4 719 kWe a celkovém tepelném výkonu 5 999 kWt
 • úpravy technologických rozvodů kotelen
 • úpravy expanzního systému včetně zásobních nádrží na vyrovnání objemu topné vody
 • instalaci trafostanic s transformátorem a VN rozvodny pro vyvedení vyrobené elektřiny VN smyčkou do distribuční sítě
 • instalaci předehřevu teplé vody včetně akumulačních nádrží na kotelně Mozartova a Sídliště Svobody
 • instalaci akumulačních nádrží, celkový objem 540 m3