Prostějov / areál Nemocnice Prostějov

Instalace vnořené kogenerační jednotky do areálu Nemocnice – Prostějov

Přínosy instalace kogenerační jednotky

 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • výhodná cena tepla pro odběratele
 • příjem za nájem části prostoru kotelny

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D1600
 • 1 560 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 1 995 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 200 m3 objem akumulační nádrže
 • 18 000 GJ/rok výroba tepla
 • 4 700 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky, elektrický výkon 1 560 kWe a tepelný výkon 1 995 kWt
 • stavební úpravy – úpravy fasády, výměna vrat, vybudování trafostanice a VN rozvodny
 • instalaci akumulační nádrže o objemu 200 m3
 • instalaci rozvodu tepla a plynu