Prostějov / areál Sladovny Soufflet ČR, a.s.

Instalace vnořené kogenerační jednotky do průmyslového areálu Sladovny Soufflet ČR, a.s.

Přínosy pro Sladovny Soufflet ČR, a.s.

 • zvýšení efektivity procesu výroby sladu
 • stabilizace dodávky a ceny tepla
 • optimalizace denní rezervované kapacity zemního plynu
 • příjem za nájem a obstarávání provozu kogenerační jednotky

Podívejte se Jak vypadala realizace

Základní údaje o instalované technologii

 • vnořená kogenerační jednotka TEDOM Quanto D2000
 • 2 000 kWe instalovaný elektrický výkon
 • 2 082 kWt instalovaný tepelný výkon
 • 200 m3 objem akumulační nádrže
 • 22 500 GJ/rok výroba tepla
 • 6 000 MWh/rok výroba elektrické energie

Instalace kogenerační jednotky proběhla v roce 2015 a zahrnovala

 • instalaci kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 2 000 kWe a tepelném výkonu 2 082 kWt
 • instalaci akumulační nádrže, objem 200 m3
 • instalaci výměníku tepla v hvozdu
 • instalaci kioskové trafostanice 2 500 kVA a VN rozvodny (22 kV)
 • úpravy topného systému
 • dodávku a napojení na centrální řídící dispečink ČEZ Energo, s.r.o.